Pastaba: po šio straipsnio paskelbimo siuntos deklaravimo tvarka keitėsi, pvz., nuo 2021-07-01 PVM lengvata panaikinta mažos vertės siuntiniams ir numatytuoju atveju siuntų deklaravimu rūpinasi Lietuvos paštas.

Jau pasirašėte sutartį su muitine ir pasiruošėte kompiuterį? Prisijunkite muitinės Verslininko portalo (MDAS) <https://mdastrader.lrmuitine.lt/> ir pabandykite užpildyti importo deklaraciją, kad galėtumėte išmuitinti jums iš užsienio atkeliavusį siuntinuką.

Žemiau pateiktos instrukcijos nėra oficialios. Dalinuosi žingsniais, kurie padėjo išmuitinti siuntą 2018 m. pabaigoje, bet kol muitinės sistemoje dar neįvyko ilgai lauktų pokyčių, galbūt pravers ir dabar. Tikiuosi, kad kitiems šis dokumentas bus naudingas, tačiau už tinkamumą neatsakau. Atminkite, kad už klaidingai pateiktus duomenis deklaruojant, galite susilaukti ir baudos. Dėl deklaracijos pildymo, ypač jei kyla neaiškumų, geriausia konsultuotis su muitinės specialistais (žr. kontaktus straipsnio gale).

 

 • Eikite Deklaracija –> Sukurti deklaraciją, pasirinkite „IEI15LT – Importo deklaracija“ ir „Kurti pranešimą“.

 • Kadangi sistema gana vangi ir stringanti, tai karts nuo karto parsisiųskite (eksportuokite) savo įvestą informaciją kaip XML.

 • Jei sesija nutrūktų vėliau galėsite tą XML vėl įsikelti (Deklaracijos – Įkelti deklaracijos pranešimą) ir tęsti redagavimą toliau.

 • Dauguma pildytinų deklaracijos langelių (arba jų grupių) yra sunumeruoti ir su pavadinimais, bet pačioje deklaracijoje nėra paaiškinimų apie pildymą ir nuorodų į informacijos šaltinius nėra.

 • Dažniausiai langeliai pildomi suvedant tam tikrus kodus, o ne laisvai žodžiu.

 • Būtina užpildyti langelius su žvaigždutėmis arba atitinkamus skydelius (net su žvaigždutėmis) reikia sutraukti, antraip sistemos patikrinimo metu išmes klaidą.

 • Prie kai kurių langelių yra didinamojo stiklo ženkliukas, kurį nuspaudus atsiveriama pasirinkimų pagal kodus sąrašai, prie kurių yra šiek tiek komentarų, tačiau eiliniam žmogui jie dažnai nėra pakankamai aiškūs ar padedantys apsispręsti, kurį pasirinkti.

 • Šiek tiek daugiau informacijos apie pildymą rasite „Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“ dokumento 3-iame skyriuje, bet jis pats savaime mums mažai padės… Atrodo, kad MDAS portalas ruošiasi permainoms, nes dokumente pateikiama išdėstymo schema kiek skiriasi. Vis tik dokumente vertingiausia yra

 • ...nuorodų gausa į KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlį, kuriame tiesiog išsamiau apibūdinta C1 priedėlio II antraštinės dalies C dalis „IŠLEIDIMO Į LAISVĄ APYVARTĄ, GALUTINIO VARTOJIMO... FORMALUMAI su gana išsamia informacija apie langelių pildymą importuojant, o langelių numeracija praktiškai atitinka MDAS sistemos langelių numeraciją. Pastarosios dokumento dalys bus pagrindinis jūsų draugas pildant deklaraciją. Kadangi C1.II.C dalis yra ilgoko C1 priedėlio gale, tai tą dalį lengviau pasiekti paspaudus nuorodą į C2 priedėlį ir paėjus į viršų.

 • Papildomai galite žvilgtelėti į „Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“ senos versijos, kuri vis tik nustojo galioti 2020 m. pabaigoje, 4-tą skyrių, nes iš pažiūros didelė dalis informacijos nepasikeitė, galbūt kai ką rasite parašyta aiškiau.
  Palyginimui senesnės dokumento versijos ištrauka:

  Naujesnės dokumento versijos ištrauka:

 • 7 langelis – LNR (lokalus registracijos numeris) – teoriškai tai gali būti bet koks skaičių ir raidžių derinys. Vis tik rekomenduojama, kad tai būtų jūsų siuntos registracijos numeris. Arba tai gali būti metai, jūsų EORI kodas ir už brūkšnelio ar tarpo papildomai prirašytas eilinis numeris. Arba tiek EORI, tiek siuntos numeris atskirti, pvz., per brūkšnelį. Svarbu, kad LNR būtų visiškai unikalus ir nesikartotų; jei kartą bandėte pateikti deklaraciją, bet ją atmetė ir pildote iš naujo, tai gale prirašykite kokį nors papildomą skaičių (pvz., „-2“)

 • 1.2 langelyje – „A“ (jei įprasta deklaracija).

 • Tarkim pirkom prekę iš Kinijos, todėl

  • 15a langelyje rašome šalies siuntėjos kodą „CN“ (Kinija),

  • 1.1 langelyje rašome „IM“ (t. y. ne Europos bendrijos šalis, su kuria nėra kokių nors muitų supaprastinimų).

 • Pereinam į kortelę Verslininkai. Čia TIN yra EORI kodas.

  • 2 langelyje „Siuntėjas“ nurodykite siuntėjo pavadinimą ir adresą. TIN gali likti tuščias, nebent žinote, kad siuntos siuntėjas turi EORI kodą...

  • 8 langelyje (importuotojas) ir 14 langelyje (deklarantas) ties TIN nurodykite savo EORI, o ties atstovavimo būdu - „1“, jei tiesiog pirkote sau ir pats save atstovaujate.

  • Jei reikia, galite užpildyti ir kitus skydelius (galutinis gavėjas, pardavėjas, pirkėjas); bet jei jų nereikia ar nepildote, tuomet tuos skydelius sutraukite, antraip sistema mes klaidas ties tuščiais langeliais su žvaigždutėmis.

 • Pildant kortelę „Muitinės įstaigos ir vietos“

  • skydelyje „muitinės įstaigos“ tarpusavyje turi derėti importo įstaiga ir pateikimo įstaiga pagal muitinės įstaigų sąryšio lentelę; pavyzdžiui, DHL (ar Fedex, TNT) siunta atvyksta per Vilniaus oro uostą, o lentelėje Vilniaus oro uosto postas (LTVA1000) susietas su Vilniaus krovinių postu „Centras“ (LTVC0100); atitinkamai ties importo įstaiga rašome kodą „LTVC0100“, o ties pateikimo įstaiga – „LTVA1000“.

  • 49 langelyje muitinės sandėlis turėtų derėti su aukščiau nurodyta pateikimo įstaiga (muitinės postu). Muitinės sandėlių sąraše matyti, kad DHL turi tris sandėlius, bet tik vienas iš jų (VV0134) priklauso tradicinei „DHL Lietuva“, kuri užsiima „express“ paslaugomis (pašto siuntos, greitieji siuntiniai) [beje, senojo VA0365 sandėlio kodas nebegalioja], o kiti du priklauso naujai „DHL Logistics Lietuvos“ įmonei, kuri užsiima sunkiųjų krovinių gabenimu. Sandėlio teiraukitės savo kurjerių tarnyboje.

  • Viename šaltinyje, kuriuo rėmiausi pildydamas savo deklaraciją, buvo komentaras, kad jei siunčiama per Lietuvos paštą, 49 langelį/skydelį reiktų palikti tuščią ir sutraukti, kad sistema tikrinimo metu nemestų klaidų apie neužpildytus būtinus žvaigždutėmis pažymėtus laukus.

 • Ties Transporto priemonių informacija nurodoma, kokiu transportu siunta atvyko į Lietuvą ir į sandėlį. Pvz., DHL siunta atvyko ne iš Kinijos tiesiogiai, bet iš Vokietijos (21.2 langeliui registracijos šalies kodas vykstant per sieną - „DE“) lėktuvu (transporto rūšis pasienyje – 4 – oro transportas), kurio skrydžio numeris skrydžio Nr. (DHL duomenyse užvadintas kaip movement number) BCS5960 (21.1 langeliui transporto priemonė), o po to pervežtas į sandėlį sunkvežimiu (vidaus transporto rūšis – 3 – autokelių transportas) Scania, kurio valstybiniai numeriai AAA000 (numeris, žinoma, šiame tekste pakeistas).

 • Išskleidžiam kortelę Prekės, įeinam į joje esančią kortelę „Prekė“.

  • 32 laukelyje „prekės numeris“ rašom „1“.

  • 42 laukelyje „prekės vertė“ rašom visų tos pačios rūšies prekių vertę ta valiuta, kuri nurodyta komercinėje sąskaitoje faktūroje (jei sąskaita buvo doleriais, tai ir skaičių įrašom tokį, koks jis buvo doleriais; valiutą nurodysim kitoje vietoje). Net jei kartais siuntėjas ant pašto siuntos nurodė (tyčia ar netyčia) nurodė kitokią prekių vertę (pvz., sumažintą) negu jūs yra jūsų iš tiesų apmokėtoje sąskaitoje faktūroje, vis tiek nerizikuokite ir nurodykite tikrąją jūsų pirktų prekių kainą, o ne „pagražintą“.

  • 34a laukelyje nurodome kilmės šalį, pvz., jei prekės iš Kinijos – „CN“.

  • 36 laukelyje „preferencija“ siunčiant iš trečiųjų šalių dažniausiai galim nurodyti 100 (pasirinkimas dar gali priklausyti nuo prekės rūšies, žr. TARIC informaciją žemiau).

  • 35 langelyje nurodome bruto masę (svorį su pakuote) kilogramais; būtent šią masę jums pasako kurjeriai.

  • 38 langeliuose atitinkamai nurodome neto (grynąjį svorį, t. y. be pakuotės) kilogramais; jei sveria tarkim 654 miligramus, tai nurodom 0,000654; šią masę pateikia prekės gamintojas ar pardavėjas.

  • Ties 37.1 langeliu

   • ties dabar deklaruojama procedūra nurodom „40“, jeigu mums nėra taikomos PVM lengvatos, o gautas prekes patys ir naudojam.

    • Deklaruojama procedūra turi derėti su deklaracijos tipu (1.1 ir 1.2 langelių turiniu); sąryšio lenteles rasite muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos klasifikatoriuje, rasite „Deklaracijų tipų ir deklaruojamų procedūrų sąryšis“ ZIP archyvą, kurio pavadinimas prasideda raidėmis „30LT_“. Pavyzdžiui, atidarę archyve esančią XML rinkmeną su tekstine programa (pvz., Notepad++), į paiešką įvedę
     code1="IM" code2="A"
     matyti, kad ties code3 nėra tiek daug galimų pasirinkimų, o vienas iš jų yra 40:
     <ns:Correlation code1="IM" code2="A" code3="40" code4="" code5="" code6="" validFrom="2009-07-01" validTo="4712-12-31"/>

   • Siunčiant per greitųjų kurjerių tarnybas (DHL, TNT, Fedex ir pan.) arba per Lietuvos paštą, prekėms įformintas laikinasis saugojimas ir ankstesnės procedūros paprastai nebūna, tad nurodom „00“.

    • Arba kaip ankstesnę procedūrą greitųjų kurjerių tarnybų atveju galima nurodyti kaip 71 – tada nebereikia niekur pildyti siuntėjo informacijos (pvz., 2 langelyje).

   • Svarbu: dabar deklaruojama procedūra ir ankstesnė procedūra turi tarpusavyje derėti pagal lentelę „Deklaruojamų ir ankstesnių procedūrų sąryšis“, kurią galima rasti muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos klasifikatoriuje 19LT ZIP archyve. Pvz., mūsų minėtu matome atitikimą:
    <ns:Correlation code1="40" code2="00" code3="" code4="" code5="" code6="" validFrom="2009-07-01" validTo="4712-12-31"/>.

  • Ties 43 langeliu „vertinimo metodas“ paprastai galim rinktis „1“, t.y. prekių vertė nurodoma pagal tikrąjį mūsų sandorį su pardavėju.

  • Ties 31 langeliu „prekių aprašymas“ laisvai lietuviškai apibūdinkite prekę.

  • Ties 33 langeliu „Prekių kodas“ – TARIC kodas

   • Jį galite rasti TARIC klasifikacijos medyje; nors įėjus į puslapį jūsų tarsi prašo įvesti duomenis ir pasirinkti, galite nieko neįrašyti ir nesirinkti, o tiesiog spauskite „Naršyti tarifą – importas“ – tada pateksite į šiai dienai galiojantį klasifikacijos medį; arba pasinaudoję nuoroda galite eiti į 2020-01-01 dienai galiojusį klasifikacijos medį.

    Paieška klasifikacijos medyje yra daug aiškesnė nei paieška per pagrindinį LITAR puslapį (kur reikia nurodyti datą, kuriai klasifikacijos taikoma) ar paieška pagal raktažodį; pastarosiomis dvejomis nuorodomis ieškoti yra sėkmės reikalas, ypač daiktų, kurie nėra konkrečiai įvardinti atveju ir gali patekti į sritį „kita“.

    • TARIC klasifikacijoje atsidarę konkrečią prekę, matysite jai taikomų muitų, PVM dydžius ir apribojimus priklausomai nuo šalies, iš kurios importuojama; jeigu jus dominanti šalis ar grupė (kuriai ta šalis priklauso) nėra įvardinta prie konkretaus TARIC kodo, tuomet žr. ERGA OMNES šalių grupę.

   • Ties 33.1 langeliu įrašykite pirmus aštuonis TARIC kodo skaitmenis.

   • Ties 33.2 langeliu įrašykite devintąjį ir dešimtąjį TARIC kodo skaitmenis; jei jų nematote, tai rašykite „00“.

   • Prie prekės būtina nurodyti pakuotės tipą, tad atverkite tos konkrečios prekės kortelę „Pakuotės“, o joje - „Pakuotė“.

    • Jei pakuotės tipas yra tiesiog paprasta pakuotė, prekei galima nurodyti tiesiog „PK“ tipą; bet gali būti ir kitokia – paprašykite kurjerių ją apibūdinti.

    • o jei toje pačioje pakuotėje yra ir kitų prekių rūšių, tuomet antrai, trečiai ir kt. bus galima nurodyti „NE“ (nėra įpakavimo) tipus.

   • Būtina nurodyti bent vieną dokumentą, tačiau nebūtina jų iškart įkelti – tą galėsite padaryti vėliau, jei to jūsų papildomai paprašys. Įkelti reikės PDF formatu.

    • 40 langelį „Pirminis dokumentas“ būtina užpildyti siuntų per DHL atveju, nes šią informaciją DHL naudoja susiejimui su jūsų siunta:

     • tipas – „Z“ (t. y. pirminis dokumentas);

     • kodas – 337 (t. y. bendroji deklaracija laikinajam saugojimui);

     • numeris – jūsų siuntos numeris.

    • Ties 44 langeliu „pateikti dokumentai“ galite nurodyti kitus dokumentus, pvz.:

     • N380 – pirkimo sąskaita faktūra (angl. invoice)

     • C057 – atitikties deklaracijos egzempliorius (prekės CE ženklo sertifikatas)

     • C611 – papildomos informacijos dokumentas

   • Konkrečios prekės „vertės ir mokesčių elementų“ kortelėje

    • 46 langelyje nurodoma prekių rūšies kaina eurais. Daugiau informacijos apie statistinę ir muitinę vertę rasite muitinės DUK.

    • 47 langelyje – bendra mokesčių suma už tą prekių rūšį...

    • ...o tam pirma reikia apsiskaičiuoti sumas pagal atskiras mokesčių rūšis, ir tas sumas nurodyti kortelėje „mokesčių apskaičiavimai“; toje kortelėje naują mokesčio rūšį įterpsite mygtuku „naujas mokesčio paskaičiavimas“

     • mokesčio tipą rasite mokesčių kodų sąraše, pvz.:

      • A00 tipui – pramoninių prekių muitui – pagrindas yra muitais apmokestinama prekės vertė (be siuntimo mokesčių) eurais; norma yra muito dydis, pvz, 5% muitas užrašomas kaip „0.05“.

      • B00 tipui – pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) – pagrindas yra sumą visų išlaidų ir mokesčių suma (prekės vertė + mokėtini importo mokesčiai (muitas, akcizas ir kitos įmokos, išskyrus patį PVM), prekių vežimo, draudimo, pakavimo, tarpininkavimo, atstovavimo ir kitos išlaidos).

      • Suma yra pagrindo ir normos sandauga.

      • Jei ketinate apmokėti mokesčius iki deklaracijos pateikimo, mokėjimo būdą nurodome „D“.

      • Net jei A00 (muito) ar B00 (PVM) norma netaikoma, vis tiek reiktų sukurti mokesčio įrašą su norma „0“, bet nepildant mokėjimo būdo.

      • Konkrečios rūšies prekėms pagal TARIC kodą mokesčius galite pabandyti apsiskaičiuoti https://litarweb.lrmuitine.lt/taric/web/calc_LT skaičiuoklėje.

      • Daugiau informacijos apie mokesčių skaičiavimą rasite muitinės DUK.

    • kortelėje „Vertę patikslinantys duomenys“, greičiausiai jums nieko nereikia daryti. Taip pat žr. atitinkamą dalį prie Vertės ir mokesčių elementai (bendroji dalis) → Sandorio duomenys → Vertę patikslinantys duomenys visai siuntai.

 • Jei yra daugiau prekių rūšių, tuomet kortelėje „Prekės“ sukuriame papildomas prekių grupes ir kartojame tą patį, ką padarėme su pirmąja prekių grupe, tik prie vis naujos prekės grupės ties 32 laukeliu rašom atitinkamai eilės numerį „2“, „3“ ir t.t.

 • Vertės ir mokesčių elementai (bendroji dalis):

  • 47 langelis „Viso mokesčių“ – bendra visų mokesčių (muito, PVM, akcizo ir kt.) suma (sveikasis skaičius) už visas prekes eurais; žinosite, kai apskaičiuosite mokesčius atskiroms prekėms.

   • Muitinės banko sąskaitas, į kurias reikia sumokėti muito ir kt. mokesčius, rasite čia.

   • Sumokėti mokesčiai muitinėje apskaitomi pagal deklaracijoje nurodytus įmokų kodus, bet mokesčių mokėtojams atliekant mokėjimus neprivaloma nurodyti muitinės administracinio dokumento (deklaracijos) numerio. Mokėjimo nurodymuose mokėjimo paskirtis yra tekstinis laukas – neprivalomas ir nestruktūrizuotas. Apie tai, kaip muitinė įskaito sumokėtas įmokas, rasite čia.

  • Pristatymo sąlygos

   • Apie 20.1 langeliui reikalingą „Incoterm kodą“ plačiau ir suprantamiau aprašyta litgina.lt ir moveouk.co.uk/lt svetainėse negu kad teisės aktuose. Pvz., „CPT“ tiks, jei prekės siuntinio pristatymo (pervežimo) iki namų išlaidas apmokėjote iš anksto užsakymo metu, į užsakymo kainą nebuvo įskaičiuotas papildomas siuntos pervežimo draudimas. Jei Incoterms pirmoji raidė yra C arba D, prekių transportavimo išlaidos turi būti įtrauktos į prekių kainą. Jūsų gali paprašyti pateikti dokumentus sąskaitą faktūrą, kurioje matytųsi prekių pristatymo sąlygos.

   • Ties „Vietos pavadinimu“ – nurodome gyvenvietę, į kurią užsisakėte pristatyti siuntą; greičiausiai tai bus jūsų gyvenamasis miestas.

   • 20.3 langelyje „papildomas kodas“ rašoma „1“, nes pristatoma gavėjui Lietuvoje.

  • Sandorio duomenys

   • 22 langelyjesuma (22.2 langelis) įskaitant centus ir valiuta (22.1 langelis, pvz., EUR, USD), kuri nurodyta komercinėje sąskaitoje faktūroje kaip visų deklaruotų prekių (įskaitant pristatymo išlaidas) kaina.